Kommunstyrelsen

Uppdrag (28 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Tornberg Sven C Ordförande 1
Rönnqvist Anders SJVP 1:e vice ordförande 2
Kerttu Perarne C Ledamot 3
Segerlund Bertil C Ledamot 4
Lindmark Catarina SJVP Ledamot 5
Olsson Niklas M Ledamot 6
Wikberg Lars-Erik KD Ledamot 7
Waara Nina S Ledamot 8
Westman Bengt S Ledamot 9
Olofsson Eivor S Ledamot 10
Eriksson Jan-Ola S Ledamot 11
Lind Janne C Ersättare 13
Liljebäck Elisabeth C Ersättare 14
Liljergren Gun-Britt C Ersättare 15
Hulkoff Pia SJVP Ersättare 16
Lugnet Christina M Ersättare 19
Söderholm Sofia M Ersättare 20
Löfgren-Kitti Ingrid M Ersättare 21
Wikberg Marita KD Ersättare 22
Haara Marléne S Ersättare 24
Rosendahl Kurt S Ersättare 25
Eriksson Per S Ersättare 27
Ollinen Ann-Christin S Ersättare 28
Eneros Katarina KD Ersättare 29
Stenberg Eija SJVP Ersättare 30
Suhonen Jani S Ersättare 31
Westman Monica C Ersättare 33
Syrén Björn SJVP Ersättare 34