Förtroendevalda i Haparanda

Nämnder (6 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Valnämnden