Förtroendevalda i Haparanda

Utskott (4 st)

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Valberedningen