Förtroendevalda i Haparanda

Janne Lind (C)

Kontaktinformation

E-post:
janne.lind@haparanda.se

Bild på Janne Lind

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-11-23 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Personalutskott Ersättare 2021-01-01 2022-12-31
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Valberedningen Ersättare 2021-02-22 2022-10-15