Förtroendevalda i Haparanda

Förtroendevalda i Haparanda

Här kan du få fram kontaktuppgifter till politiker som är aktiva i Haparanda kommun och se vilka politiska uppdrag de har. Det är respektive politiker som själv avgör vilken kontaktinformation som visas på sidan.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Utskott

Partier