Förtroendevalda i Haparanda

Sjukvårdspartiet (SJVP)

Webbplats:
www.sjukvardspartiet.nu

Antal personer (7 st)

Efternamn Förnamn
Bäckström Barbro
Brännmark Alf
Stenberg Eija
Lindmark Catarina
Syrén Björn
Hulkoff Pia
Kattilavaara Sven