Förtroendevalda i Haparanda

Ingrid Löfgren-Kitti (M)

Kontaktinformation

E-post:
ingrid.lofgren-kitti@haparanda.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och ungdomsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31