Förtroendevalda i Haparanda

Björn Syrén (SJVP)

Kontaktinformation

E-post:
bjorn.syren@haparanda.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och ungdomsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2021-04-12 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2021-04-12 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2021-01-27 2022-12-31